low (56/22/mono)
full version
Katorga 1 566 kb
(Penal servitute)
Greshnik 1 860 kb
(Sinner)
Yarilo 1 678 kb
(Sun God)
1 963 kb
Tropka
(The narrow path)
Domovinka 1 837 kb
(Tomb pole)
Kolybelnaya 1 373 kb
(Lullaby)
Vsyo odno 1 078 kb
(As it's always)
Eyo imya 2 844 kb
(Her name)
Pro vora 1 498 kb
(About a thief)
Nevesta 1 846 kb
(Bride)
high (128/44/stereo)
short samples
Album "Katorga" 2001
1 485 kb
1 544 kb
1 309 kb
1 407 kb
1 555 kb
928kb
757 kb
1 412 kb
1 208 kb
1 124 kb
1'16
1'19
1'06
1'11
1'19
0'47
0'38
1'12
1'01
0'57

Produced and recorded .......... Mitya Kouznetsov
Music and lyrics ....................."Raznotravie"
Arangements .........................."Raznotravie" and Mitya Kouznetsov
Cover painting ........................ Pavel Gavrilov
Cover design .......................... Mitya Kouznetsov
Recorded in Rybinsk in 2001
Published by "
ROFF Technologies", Moscow 2001

(64/32/stereo)
Vetry 914 kb
Vetka omely 2087 kb
Po stene 1459 kb
Album "Solntsevorot" 1997

Music and lyrics ....................."Raznotravie"
Arangements .........................."Raznotravie"
Soundengineer ........................ Pavel Gavrilov
Cover design .......................... Mikhail Posadsky
Recorded in Rybinsk in 1997

songs | home page
  Русский Музыкальный Счетчик    
    Music Rating System TamTam